Campanii - Kendra

Campanii Kendra Beauty Cosmetics


1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul social in BUCURESTI, str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3, si sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail:office@bbcollection.ro; web:www.bbcollection.ro, reprezentata de MARIUS FLORIN BINDA (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe www.kendrashop.ro.

2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 02.10.2021-11.10.2021 pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/kendra_beautycosmetics in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani confirma si garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei B&B Collection, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie/copii) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorii trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare pritr-un mesaj privat pe contul de Instagram Kendra https://www.instagram.com/kendra_beautycosmetics pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara in mediul online.

4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa sau confirmari si garantii false. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date, confirmari si/sau garantii false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada: 02.19.2021 – 11.10.2021, ora 23:59.

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Sa lase un comentariu la postarea Giveaway-ului de pe pagina de Instagram Kendra, in care sa dea tag uneia sau mai multor persoane;

b. Sa dea FOLLOW conturilor de Instagram https://www.instagram.com/kendra_beautycosmetics(daca nu il urmareste deja).

Data pana la care se pot face inscrierile la concurs este 11 octombrie 2021, ora 23:59.

6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Fiecare participant care respecta cerintele de concurs poate castiga premiul oferit de Magazinele Kendra.

Premiul consta in
Masca faciala antirid cu Catechin Innisfree, cod: 8809612860284 in valoare de 15 lei
Masca faciala pentru hidratare si hranire cu propolis Missha, cod: 8809581456594 in valoare de 15 lei
Masca tip manusa Rose Petal Satin Hand Mask Petitfee, cod: 8809508850733 in valoare de 25 lei
Calendula Poreless Face Fit Mask Isntree, cod: 8809686384938 in valoare de 15 lei
Masca faciala cu acid hialuronic Innisfree, cod: 8809652862521 in valoare de 15 lei
Clear Fit Master Patch. 18buc Cosrx , cod: 8809416471396 in valoare de 21 lei
Chamomile Lightening Eye Patch. 60buc Petitfee, cod: 8809508850412 in valoare de 67 lei
Aqua Gel Cream Hyaluronic Acid. 100ML Isntree, cod: 8809686383566 in valoare de 100 lei
PURE PEARLSATION Divine Pearl Cleansing Oil 150 ml Klavuu, cod: 8809482360006 in valoare de 140 lei
in valoare totala de 413 lei.

Se pot lasa mai multe comentarii de la acelasi utilizator, insa doar unul va fi luat in considerare.

Castigatorii vor fi alesi prin platforma Simpliers.

Doar participantii care respecta toate cerintele de concurs vor fi considerati eligibili.

6.2 Castigatorii vor fi alesi in maxim 48 de ore de la terminarea concursului, in data de 12/13 octombrie 2021 si anuntati in aceeasi zi printr-un comentariu la postarea-concurs. Castigatorii trebuie sa confirme acceptarea premiului in maximum 5 zile (lucratoare) de la data anuntarii, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram Kendra. In caz contrar, acesta nu va fi validat.

6.3 In baza acestor acceptari, Organizatorul le va trimite castigatorilor premiile, la cele mai apropriate magazine Kendra de acestia sau prin curier, la adresa furnizata de castigatori.

6.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

6.5 Anuntarea castigatorilor se va realiza printr-un comentariu la postarea de Giveaway pe contul de Instagram Kendra https://www.instagram.com/kendra_beautycosmetics cu tag catre conturile castigatorilor.

6.6 In cazul in care castigatorii nu sunt validati, Organizatorul va aloca premiile castigatorilor de rezerva.

6.7 Premiile vor fi trimise prin curier in luna Octombrie 2021.

6.8 Valoarea neta totala estimata a premiului va fi stabilita ulterior.

6.9 Castigatorii vor fi alesi cu ajutorul platformei Simpliers. La extragere vor participa doar conturile care intrunesc cerintele de concurs si pe cele prezentului regulament.

6.10 Castigatorii vor fi anuntati pe contul de Instagram Kendra printr-un comentariu la postarea Giveaway-ului.

6.11 Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

6.12 Partcipantii pot lasa cate comentarii doresc, insa se va lua in calcul doar unul dintre acestea.

7. ANULAREA JURIZARII

7.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile.

7.2. Orice anulare prematura a alegerii castigatorilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Instagram Kendra https://www.instagram.com/kendra_beautycosmetics

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

8. TAXE

8.1 Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premii cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1 Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanti care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorilor finali validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate pe postarea Giveaway-ului, pe contul de Instagram Kendra, cu tag catre castigatori, in data de 12/13 octombrie 2021.

Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

- dreptul de a fi informat

- dreptul de acces la date

- dreptul de a rectifica datele

- dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

- dreptul de a fi uitat

- dreptul de a se adresa justitiei

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;

11. FORTA MAJORA

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la link-ul mentionat in postarea de concurs.