REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE

"Adaugam valoare cumparaturilor tale!"
- campanie vouchere de 50 lei -
20 Februarie – 31 Martie 2018 KENDRA beauty cosmetics


1. Organizatorul si regulamentul

(1) Campania este organizata si desfasurata de SC B&B Collection SRL, o societate comerciala romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Traian 3, Ap 54, Bucuresti, sector 3, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (denumit in continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Promotiei, in magazinele participante, la cererea expresa a clientilor.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site.


2. Teritoriul si durata de desfasurare a Promotiei

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in toate magazinele KENDRA beauty cosmetics de pe teritoriul Romaniei.

(2) Campania incepe la ora 10:00:00, pe data de 20 Februarie 2018 si se incheie la ora 21:59:59, pe data de 30 Aprilie 2018.

Perioada de emitere a voucherelor in magazine este 20 Februarie 2018 – 31 Martie 2018.
Perioada de utilizare a voucherelor in magazine este 20 Februarie 2018 – 30 Aprilie 2018.

Prima zi de utilizare a voucherelor in conditiile prezentului Regulament este 20 Februarie 2018, iar ultima zi de utilizare a voucherului din Promotie este 30 Aprilie 2018, conform orelor de functionare pentru fiecare magazin participant in parte, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.

(3) Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.


3. Dreptul de participare

(1) La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei si care indeplinesc conditiile descrise la articolul 4.

(2) La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.


4. Procedura Campaniei

Clientii care achizitioneaza produse in valoare de minim 100 de lei, primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 50 lei, care poate fi valorificat la cumparaturi de minim 200 lei.

*La calculul valorii cumparaturilor nu se iau in considerare produsele care au aplicata deja o reducere de pret sau fac obiectul unei oferte promotionale.

Voucherele sunt acordate de Organizator sub forma unor coduri numerice imprimate pe bonurile fiscale ce indeplinesc conditiile de participare. Fiecare cod numeric este unic si corespunde unei valori de 50 lei.

Voucherele emise in magazinele participante vor curpinde urmatoarele informatii:

- Codul unic al fiecarui voucher in valoare de 50 lei

- Perioada de valabilitate a voucherelor pentru valorificare, adica 20 Februarie 2018 – 30 Aprilie 2018.

Voucherele pot fi valorificate doar prin prezentarea la casa de marcat a bonurilor fiscale pe care sunt inscrise codurile voucherelor.

Voucherul nu va putea fi valorificat la achizitionarea produselor care beneficiaza deja de o reducere de pret. Se poate valorifica un singur voucher pe bon fiscal.

Clientul va informa magazinul despre intentia de valorificare a voucherului, inainte de achizitia produselor.

Voucherul este transmisibil.

Nu se va putea valorifica voucherul in cazul in care pentru achizitia produsului/produselor clientul solicita valorificarea de vouchere, cupoane sau bonuri valorice aferente altor campanii publicitare, campaniile nefiind aplicate cumulativ.

Nu se pot valorifica mai multe vouchere la o singura achizitie. Un singur voucher identificabil printr-un cod unic este valabil pentru o singura utilizare.


5. Contravaloarea in bani

Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau in alte beneficii.


6. Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.


7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

1. Pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei;

2. Organizatorul nu va accepta voucherele falsificate sau deteriorate;

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda va refuza utilizarea voucherului;

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.


8. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.


12. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la Campanie se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.


S.C. B&B COLLECTION S.R.L.